| Logga in  


Nyheter

På denna sida publiceras information som rör både hyresgäster och bostadsrättsinnehavare.

Städdag och korvgrillning

Söndag 28/10 samlas vi på gården klockan 10.00. Vi städar i cykelförråden och elavfallsrummet, slänger skräp, sopar mm. När vi är klara fikar vi och äter korv tillsammans. OBS. Glöm inte att märka upp allt du vill ska vara kvar i cykel och vagnsförråden.

VARMT VÄLKOMNA. / Styrelsen
publicerad: 2018-10-21

Balkonger och fasad

Styrelsen har under en tid jobbat med vad som ska göras med balkongerna samt fasaden. Vi har nu inlett ett samarbete med ett konsultföretag som ska hjälpa oss att se vilka möjligheter vi har att fräscha upp fastigheten. Vi räknar med att ha ett första infomöte i december i år.
publicerad: 2018-09-30

Gården

Gården har stått tom sedan tätskiktet fixades. Vi har fått frågor om vad som ska hända med gården mellan fastigheterna. Den slutgiltiga uppfräschningen av gården kommer att ske efter det att fasad och balkonger är fixade. Detta för att gården måste vara fri när arbetet med dessa sker. Däremot kommer styrelsen att köpa in bänkar samt mobila blomlådor för att det ska bli lite trevligare på gården.
publicerad: 2018-09-30

Rensning av förråd

Förråden börjar bli allt mer belamrade, därför kommer styrelsen att rensa dessa. Allt som du vill ska vara kvar måste märkas upp med namn senast 2018-10-28. Efter det datumet kommer alla omärkta cyklar, barnvagnar m.m. som står i cykel- och vagnsförråden att plockas bort. Styrelsen kommer att förvara borttagna artiklar en period efter det, så om du skulle missa att märka upp något så går det att ordna.
publicerad: 2018-09-30

Äldre nyheter -->


© Copyright 2012 Nightlight Design All rights reserved.