| Logga in  


Parkering

Föreningen har ett antal garageplatser och parkeringsplatser utomhus till uthyrning.

Är du i behov av parkeringsplats eller garageplats, kontakta Emvix eller nedanstående kontaktperson. Det är separat kö till garageplatser respektive p-platser.

Q-Park sköter övervakningen av gård och parkering åt föreningen. Telefonnummer till Q-Park dygnet runt 0771-96 90 00. Till Q-Park kan du ringa när någon obehörig t ex parkerat på din hyrda parkeringsplats eller om du ser annat felaktigt parkerat fordon.

Parkeringsförbud råder överallt, utom på markerad p-plats. Man får stå där parkeringsförbud råder för i- eller urlastning, eller för hämtning och lämning av människor, men bilen får bara stå i 10 minuter utan att någon aktivitet pågår vid bilen. Parkering på parkeringsplats får endast ske i markerade rutor och endast av den som hyr plats av föreningen. För fordon med handikapptillstånd gäller samma regler som för övriga fordon utom om fordonsägaren erhållit särskilt tillstånd. För motorcyklar gäller samma regler som för övriga fordon. Om du behöver parkera längre tid på gården för t ex flytt ska du begära tillstånd från styrelsen. Tillståndet utfärdas med tidsbegränsning och ska läggas väl synligt innanför vindrutan. Tänk på att vara ute i god tid om du behöver tillfälligt parkeringstillstånd då vi inte alltid kan ordna ett sådant omgående.

Föreningen har ingen gästparkering då behovet av parkeringsplatser för de boende är stort i relation till antalet platser. Istället får besökande parkera i Helenelunds C, på Åkervägen eller längst upp på Pilvägen.

Garageplatser

Föreningen har 55 st garageplatser med bur (separat kö).
Garageplatserna kostar 540-1350 kr/mån beroende på storlek. (45 kr/kvm)
Det finns också 3 st MC-burar i prisspannet 135-450 kr/mån.

Föreningen hyr ej ut garageplatser till utomstående, dvs man måste vara medlem eller hyresgäst i föreningen för att kunna hyra garageplats.

TVÄTTPLATSEN ÄR TILLSVIDARE AVSTÄNGD ENLIGT BESLUT FRÅN KOMMUNEN!!!
Styrelsen har ambitionen att tvättplatsen åter ska öppnas, men för det krävs installation av ny reningsanläggning vilket är relativt kostsamt. Som det ser ut just nu kommer tvättplatsen inte att åter tas i bruk inom överskådlig framtid.


Parkeringsplatser

Föreningen har 21 st p-platser (separat kö).
Parkeringsplatserna kostar 250 kr/mån.

Är du i behov av att hyra p-plats eller garageplats, kontakta Emvix på telefon 018-347790 vardagar 8:00-12:00.


Frågor om lediga platser samt kö för plats, kontakta Emvix.


Förråd

Till varje bostadslägenhet ingår ett förråd.

Förråd finns antingen på vinden, källaren eller i lägenheten.
Det finns ytterligare 22 st förråd som kan hyras separat med storlek från 3 kvm upp till 33 kvm. Förrådshyran är 30 kr/kvm och månad.

Är du i behov av att hyra extra förråd, kontakta Emvix på telefon 018-347790 vardagar 8:00-12:00. För frågor om förråd och kö för förråd, kontakta Emvix.
© Copyright 2012 Nightlight Design All rights reserved.