| Logga in  


Sopor och Återvinning

Återvinningsrum finns vid garageinfarten.

I återvinningsrummet kan du slänga hushållssopor, matavfall, kartonger, tidningar, plast- glas-, metallförpackningar, batterier och lampor. Var noga med att slänga rätt saker i rätt kärl. Instruktioner finns i återvinningsrummet samt i dokumenten nedan. Det är inte tillåtet att lämna avfall utanför kärlen! OBS! Detta kan medföra att man blir tilldelad en hanteringsavgift för misskötsel av sopor på 500kr

Grovsopor

Grovsopor kan slängas i kärlen i det lilla huset på parkeringen mittemot garageinfarten. Beakta vad som får slängas i kärlen. Anslag finns på grinden. kärlen får inte överfyllas! Kontrollera innan du bär ner större avfall. Grovsoporna töms varje tisdag morgon. Avfall får under inga omständigheter ställas utanför kärlen eller grindarna! Kontakta styrelsen för att få låna nyckel till att öppna grindarna till grovsoporna

Elavfall

Även elavfall finns numera i det lilla huset på parkeringen. Var noga med att lägga ditt elavfall i avsedda burar och kärl som finns på höger sida innanför grindarna.

I återvinningsrummet finns det särskilda kärl för glödlampor, lysrör samt batterier.
Bilbatterier får man själv ansvara för att ta till en återvinningscentral!Mer information om avfallshantering finner du här:


Sorteringsguide.pdf
Matavfallsguide.pdf
Grovsopor och miljöfarligt avfall.pdf


Sörab ÅtervinningscentralerCopyright 2012 Nightlight Design All rights reserved.