| Logga in  


Sopor och Återvinning

Återvinningsrum finns vid garageinfarten.

I återvinningsrummet kan du slänga hushållssopor, matavfall, kartonger, tidningar, plast- glas- och metallförpackningar. Var noga med att slänga rätt saker i rätt kärl. Instruktioner finns i återvinningsrummet samt i dokumenten nedan. Det är inte tillåtet att lämna avfall utanför kärlen!

Grovsopor

Grovsopor kan slängas i kärlen i det lilla huset på parkeringen mittemot garageinfarten. Beakta vad som får slängas i kärlen. Anslag finns på grinden. kärlen får inte överfyllas! Kontrollera innan du bär ner större avfall. Grovsoporna töms varje tisdag morgon. Avfall får under inga omständigheter ställas utanför kärlen eller grindarna! Kontakta styrelsen för att få låna nyckel till att öppna grindarna till grovsoporna

Elavfall

Elavfall kan lämnas i elavfallsrummet som finns intill höghuset källaringång från parkeringen. Var noga med att lägga ditt elavfall i avsedda burar och kärl. Det finns särskilda kärl för glödlampor, lysrör samt batterier. Det är inte tillåtet att lämna bilbatterier i elavfallsrummet!Mer information om avfallshantering finner du här:


Sorteringsguide.pdf
Matavfallsguide.pdf
Grovsopor och miljöfarligt avfall.pdf


Sörab ÅtervinningscentralerCopyright 2012 Nightlight Design All rights reserved.